mensen balanceren op een boom

Tarieven

Het eerste consult kost € 90,--.

Een vervolgconsult kost € 70,--.

De duur van het consult varieert.

Het eerste consult duurt normaal gesproken ongeveer 1½ uur.

Een vervolgconsult voor volwassenen duurt doorgaans een uur.

Voor kinderen duurt een vervolgconsult ongeveer drie kwartier.

Betaling dient contant na afloop van het consult te geschieden.

Afzeggen dient tenminste 24 uur van tevoren te geschieden. Bij niet (op tijd) afzeggen van de afspraak wordt een consult in rekening gebracht.

Vergoeding

De behandeling wordt in de regel niet vergoed door de verzekering.

Nogmaals wijs ik u erop, dat cranio-sacraaltherapie op geen enkele wijze de behandeling door arts of (medisch) specialist vervangt. Bij enige twijfel wordt dan ook aangeraden eerst uw arts te raadplegen!

Wanneer ik denk dat uw hulpvraag buiten mijn expertise ligt, zal ik u dat zeggen en u eventueel doorverwijzen.